Удължиха срока за придобиване на специалност от личните лекари