Настаниха в Кризисен център момичето, открито вързано с верига на крака