Договорът е ратифициран от Народното събрание на 18 март 2004 година