Инджов: Няма да изграждаме нов стадион, искам да видя разрешително за строеж през септември