Георги Ганев: Конституцията не предвижда президентът да има право на мнение за бюджета на държавата