Има ли политически натиск върху независим регулатор (ОБЗОР)