Най-големият български манастир - в списъка на ЮНЕСКО