Остеоестетиката - красота по естествен път - „На кафе” (17.01.2024)