Жената е много по - красива от колкото си мисли, че е всъщност!