ЦИК: Няма да има отделно обучение за работа с видео устройствата