Училище в Бистрица формира паралелка по хокей на трева