Великобритания: Запознайте се с Ноор Ал-Катан, първата в света ислямска Лолита