Майки носят на ръце децата си, за да ги заведат на рехабилитация