Началник на COVID-отделение: Персоналът вече е преуморен