Младежи от Русе ушиха копия на знамето на Ботевата чета