\"Двойна комбина\" от 20.00 ч. и \"Златного дете\" от 22.00 ч. на 12 октомври, събота по DIEMA