Бъчварова: Представянето на Бокова в битката за ООН не е убедително