Икономистът Юлиян Войнов - Русия е в технически фалит