ВОТЪТ В ТУРЦИЯ: Опашки пред секциите от първите минути на изборния ден