Започна разследване за масовото измиране на риби в река Одер