Адвокат: Няма смисъл въпросът за смъртното наказание да стои на дневен ред