Зачестяват измамите, свързани със сезонните ремонти