Асансьор и нова зала във Факултета по журналистика на СУ