Регулацията и дезинформацията в интернет: Какви действия трябва да бъдат предприети