Пълния запис от заседанието на ПГ на “Демократична България”