Темата на NOVA: „По пътя към победата” (16.09.2023)