Покривът на Националната библиотека продължава да се руши