Dancing Stars - Антон и Дорина - пасо добле (08.04.2014 г.)