Проф. Кантарджиев: Не съм за задължаване, а за разясняване нуждата от ваксинация