Във ВАС постъпи жалба срещу избора на доставчик на машините за гласуване