Първа копка на депото за съхранение на радиоактивни отпадъци в АЕЦ "Козлодуй"