Медийни манипулации на фестивала “Театър на чудесата”