Цената на килограм зеленчуци се доближи до тази на месото