Второ заседание на комисията, която ще проверява за неправомерно предоставяне на българско гражданст