Стотици загинали спортисти и разрушени тренировъчни съоръжения в Украйна