Симидчиев: Здравната профилактика ще облекчи натоварването на системата