Диетолог: Човек с наднормено тегло изгражда по-трудно имунитет