Паси: България може да попадне в капана на очакванията си към Европа