РИСК ЗА ДИАБЕТИЦИТЕ: Недостиг на ключов медикамент в цяла Европа