Ретрограден Меркурий- време за равносметка и подреждане на приоритетите