Удължават извънредната епидемична обстановка с 3 месеца