Александър Косуилиев: В София с 830 лева сме бедни, във Видин с 380 лв. – не съвсем