Защо двама варненски учители избраха тази професия?