Държавата ще покрие дефицита в енергийния фонд, за да не поскъпва тока за бита