Възможно ли е разбирателство със Северна Македония по историческите теми?