Акция „Бяло” в цялата страна, 56 души са задържани