Добромир Ганев: Намалялото предлагане на имоти покачва цените