Енергиен експерт за газовите доставки: Ситуацията е тревожна