Путин е поискал да се направи анализ на заплахата от САЩ