Алексей Петров свалил охраната си седмици преди атаката